Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Zapytanie ofertowe na zakup materiałów promocyjnych do zajęć organizowanych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w roku 2019 i 2020 r. w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów promocyjnych do zajęć organizowanych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w roku 2019 i 2020 r. w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
19.07.2019

Termin składania ofert do dnia 29.07.2019 r. do godz. 12.00

do góry