Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna

Nawigacja

Ważne :

Trwa nabór do służby w OSS SG w Lubaniu Zamknij informacje

Najważniejsze

Nasi funkcjonariusze już po raz kolejny wspierają służby graniczne Republiki Macedonii Północnej i Republiki Słowenii

26 września 2021 r. funkcjonariusze Straży Granicznej wyjechali na misje do Republiki Macedonii Północnej i Republiki Słowenii, w celu wsparcia tamtejszych służb w przeciwdziałaniu kryzysowi migracyjnemu.

Wizyta kadetów Narodowej Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego

W dniach 20 – 24 września 2021 roku, funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców przeprowadzili szkolenie dla grupy absolwentów Narodowej Akademii Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego

Kurs doskonalący „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”

24 września 2021r. grupa funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła trzynastą edycję czterodniowego kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”, zrealizowanego w ramach projektu nr PL/2019/PR/0068 „Bezgraniczne Bezpieczeństwo”, współfinansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kurs doskonalący „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej”

W dniach 13 – 17 września 2021 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego nt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej” współfinansowanego z Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań (nr projektu: 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz Miesiąc i Rok

Wybierz Dzień

_

...

Linki do serwisów zewnętrznych

do góry