Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych w ramach Projektu Nr 1/9-2018/BK/FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – cześć II” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - Bezpieczna Przystań - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych w ramach Projektu Nr 1/9-2018/BK/FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – cześć II” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - Bezpieczna Przystań

Małgorzata Marek
18.03.2019

Termin składania ofert do dnia 26.03.2019 r. do godz. 12.00

do góry