Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna ZAKOŃCZONO. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania w dn. 26.06.2019 r. roboczej kolacji w postaci cateringu dostarczonego do obiektu szkoleniowego OSSSG w Szklarskiej Porebie, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

ZAKOŃCZONO. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania w dn. 26.06.2019 r. roboczej kolacji w postaci cateringu dostarczonego do obiektu szkoleniowego OSSSG w Szklarskiej Porebie, w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
07.06.2019

Termin składania ofert do dnia 17.06.2019 r. do godz. 12.00

do góry