Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania roboczej kolacji dla 25 uczestników warsztatów pt. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań. - Zakończone postępowania - projekty europejskie -

Nawigacja

Zakończone postępowania - projekty europejskie

ZAKOŃCZONE. Zapytanie ofertowe/ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zorganizowania roboczej kolacji dla 25 uczestników warsztatów pt. Gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych w zakresie powrotów w ramach Projektu 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – Bezpieczna Przystań.

Małgorzata Marek
18.04.2019

Termin składania ofert do dnia 29.04.2019 r. do godz. 12.00

do góry