Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Struktura -

Nawigacja

Struktura

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

21.09.2009

Struktura Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu


p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

ppłk SG Andrzej DUROWICZ

tel. 75 725 40 24


KIEROWNIK ZAKŁADU KYNOLOGII

ppłk SG Wioletta GRABOWSKA

tel. 75 725 40 64


KIEROWNIK ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO

ppłk SG Piotr GRABOWSKI

tel. 75 725 41 19


p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ

mjr SG Rafał BADOWSKI

tel. 75 725 40 98


p.o. KIEROWNIKA ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI

ppłk SG Beata PŁOCKA

tel. 75 725 40 86


p.o. KOMENDANTA PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

mjr SG Łukasz KARLIŃSKI

tel. 75 725 42 41


KAPELAN

ks. mjr SG Jarosław NOWAK

tel. 75 725 40 09


RADCA PRAWNY

st. chor. szt. SG Łukasz HAJŁASZ

tel. 75 725 44 77

RADCA PRAWNY

Joanna DOBUŻYŃSKA-KLECHA

tel. 75 725 41 39


INSPEKTOR DO SPRAW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bogusław FABIN

tel. 75 725 41 76


SPECJALISTA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wieńczysław MYŚLIWIEC

tel. 75 725 41 76


STARSZY SPECJALISTA KOORDYNATOR REFERATU KONTROLI

mjr SG Beata REJCZAK

tel. 75 725 42 65


GŁÓWNY KSIĘGOWY

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA-SUKACZ

tel. 75 725 40 20


p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU KADR

 mjr SG Tomasz RUŻYŁO

tel. 75 725 41 29


p.o. NACZELNIKA WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI

mjr SG Adam GRADECKI

tel. 75 725 40 15


KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

mjr SG Elwira SZPECHT

tel. 75 725 40 10


NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ppłk SG Ryszard SMALARA

tel. 75 725 41 53


 NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA

ppłk SG Iwona CHUDEK

tel. 75 725 41 97


KIEROWNIK SŁUŻBY ZDROWIA
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
z siedzibą w Lubaniu

mjr SG Mariusz ZAJĄCZKOWSKI

 tel. 75 725 41 93


KIEROWNIK OBIEKTU SZKOLENIOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

Krystyna GROMKO

tel. 75 725 30 20

do góry