Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Historia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Historia Ośrodka -

Nawigacja

Historia Ośrodka

Historia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

22.03.2019

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu utworzony został 1 października 2009 r. na mocy Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. Idea utworzenia nowego ośrodka szkolenia zapisana została w „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”. W myśl tej koncepcji w miejsce znoszonych jednostek – Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG- powstała nowa jednostka edukacyjna w strukturach Straży Granicznej. 2 października 2009 r. Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek Elas mianował ppłk SG Halinę Panczenko Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, a następnie dnia 07.10.2009 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej ds. Dydaktycznych ppłk. SG Marka Waszczuka oraz dnia 1.12.2009 r. mianował płk. SG Jana Zawadzkiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej ds. Logistycznych.

Ppłk SG Halina Panczenko swoją funkcję pełniła do 25.02.2010 r.
Kolejnym Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu został mianowany z dniem 26.02.2010 r. ppłk SG Artur Wąsowski.

14 lutego 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Ośrodka. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 15 lutego 2014 r. powołano na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk. SG Marka Woszczatyńskiego.

na pierwszym planie obejmujący obowiązki płk SG marek Woszczatyński i zdający obowiązki płk SG Artur Wąsowski

26 lipca 2017 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek i przy poparciu funkcjonariuszy i pracowników oraz lokalnej społeczności, nadał Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej sztandar oraz imię. 
Na patrona został wybrany gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann – ostatni dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, który po rozpoczęciu sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., stojąc na czele zgrupowania KOP jako jedyny polski dowódca, potrafił wziąć na siebie ciężar symbolicznej walki z Sowietami.

Na pierwszym planie Komendant Ośrodka płk SG marek Woszczatyński ze sztandarem na lubańskim rynku

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 6 października 2017 r. nowym komendantem lubańskiej szkoły Straży Granicznej został płk SG Roman Łubiński, wcześniej pełniący służbę na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Zdający obowiązki płk SG Marek Woszczatyński i obejmujący stanowisko Komendanta płk SG Roman Łubiński

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 10 września 2018 r. p.o. komendanta lubańskiej szkoły Straży Granicznej został płk SG Jacek Wysokiński wcześniej pełniący służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG.

Natomiast z dniem 11 marca 2019 r. płk Jacek Wysokiński został powołany na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Zdający obowiązki płk SG Roman Łubiński i obejmujący obowiązki Komendanta płk SG Jacek Wysokiński

Z dniem 5 października 2022 r. pełniącym obowiązki Komendanta OSS SG w Lubaniu został ppłk SG Mariusz Ceckowski, wcześniej pełniący służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG.

 

do góry