Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Informacje o Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG - Ośrodek -

Nawigacja

Ośrodek

Informacje o Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG

21.03.2019

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu powołano z dniem 1 października 2009 roku na podstawie Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 roku .

Powstał  w wyniku przekształcenia Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG. Umiejscowiony w południowo-zachodniej części Polski jest jedynym w tym regionie Ośrodkiem MSWiA szkolącym funkcjonariuszy Straży Granicznej. Usytuowanie Ośrodka, bliskość głównych szlaków komunikacyjnych umożliwia szybkie dotarcie słuchaczom na szkolenia.

Ośrodkiem kieruje komendant przy pomocy dwóch zastępców: właściwego w sprawach dydaktycznych i logistycznych oraz kierowników komórek organizacyjnych. Zadania dydaktyczne, przy współdziałaniu z komórkami logistycznymi, zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, realizują: Zakład do Spraw Cudzoziemców, Zakład Kynologii, Zakład Zabezpieczenia Działań, Zakład Ogólnozawodowy, Zakład Organizacji Dydaktyki.

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest działalność edukacyjna dająca absolwentom szkoleń wszechstronną wiedzę i umiejętności do profesjonalnego wykonywania zadań służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zajęcia dla  słuchaczy prowadzone są w budynkach dydaktycznych wyposażonych w sale lekcyjne przystosowane do nauczania małych grup, co pozwala na stosowanie nowoczesnych metod interaktywnych z wykorzystaniem techniki audiowizualnej.

Obecnie Ośrodek dysponuje salami dydaktycznymi ogólnego przeznaczenia, salami informatycznymi, salami specjalistycznymi, w tym m.in. pracowniami osmologicznymi oraz placami ćwiczeń do zajęć praktycznych z tresury psów.

Znajdujący się w strukturze Ośrodka Obiekt Szkoleniowy w Szklarskiej Porębie stanowi doskonałe zaplecze do szkoleń z zakresu wspinaczki górskiej.  Zajęcia przewidziane programem nauczania realizowane są także na nowoczesnej krytej strzelnicy przystosowanej do strzelania ze wszystkich typów broni krótkiej i długiej oraz obiektach sportowych, gdzie do dyspozycji słuchaczy pozostają hala sportowa, siłownia, mata do sportów walki oraz ścianka wspinaczkowa.

Słuchacze otrzymują zakwaterowanie w funkcjonalnie wyposażonych pokojach dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowych znajdujących się w budynkach internatowych Ośrodka. Wyposażenie pokoi zapewnia kursantom znakomite warunki zarówno do wypoczynku, jak i nauki.

do góry