Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu prowadzi akcję zakupu psów do celów służbowych - Zakup psów do celów służbowych -

Nawigacja

Zakup psów do celów służbowych

Anna Chmura
02.01.2020

AKCJA ZAKUPU PSÓW DO SŁUŻBY


Co roku  Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu realizuje zakup psów do służby.
Osobą odpowiedzialną za organizację i koordynację zakupu jest
ppor. SG Łukasz LEWCZUK
tel. 75 725 42 12
tel. kom. 797 337 969
e-mail: lukasz.lewczuk2@strazgraniczna.pl

 

W 2023 r. akcja zakupów psów służbowych odbędzie się w terminach:
09.01 - 08.02.2023 r.
22.05 - 07.07.2023 r.

26.07 - 31.08.2023 r.
09.08 - 08.09.2023 r.


Szczegółowych informacji udziela funkcjonariusz odpowiedzialny za organizację i koordynację zakupu.


Do służby zakupywane są psy (samce i suki) różnych ras, w wieku od 12 do 24 miesięcy, które posiadają predyspozycje fizyczne i psychiczne do zadań wykonywanych w Straży Granicznej. W przypadku psów posiadających bardzo dobre predyspozycje, komisja dokonująca oceny może zadecydować o zakwalifikowaniu do zakupu psa w wieku poniżej 12 miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy, jednak nie starszego niż 29 miesięcy. 

Preferuje się następujące rasy psów:
1.    owczarek niemiecki
2.    owczarek belgijski malinois
3.    labrador retriever
4.    foksterier szorstkowłosy
5.    terier walijski (welsh terrier)
6.    niemiecki terrier myśliwski (jagdterier)
7.    posokowiec bawarski
8.    sznaucer średni
9.    golden retriever
10.    cocker spaniel
11.     airedale terrier
12.    sznaucer olbrzym
13.    owczarek holenderski


W przypadku zgłoszenia do zakupu psa, nie wymienionego na liście preferowanych ras, komisja uwzględniając predyspozycje psychiczne do pracy w określonej kategorii i możliwość fizycznego wykonania określonych zadań ostatecznie decyduje, czy oceniany pies, zostanie zakwalifikowany do zakupu. Cena zakupu psa ustalana jest na podstawie wytycznych Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.


Oferowany do sprzedaży pies musi być zdrowy i posiadać ważne, obowiązkowe szczepienie przeciw wściekliźnie. Pies obowiązkowo ma mieć wszczepiony mikroczip.
Właściciel musi posiadać dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, tj. metrykę lub rodowód, pozwalające na weryfikację, czy zwierzę pochodzi z hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowej organizacji społecznej, której statutowym celem jest działalność związana z hodowlą psów rasowych. Przed zakupem pies poddawany jest testom sprawności psychofizycznej i badaniom weterynaryjnym,  na podstawie których określana jest jego przydatność do szkolenia i służby w Straży Granicznej. Cena jest określana na podstawie liczby punktów, które pies uzyskał w testach kwalifikacyjnych.


Każdy sprzedawca przystępuje do akcji zakupu z psem będącym jego własnością, dobrowolnie, na własny koszt i odpowiada za szkody wyrządzone osobiście lub przez psa.


Straż Graniczna nie pokrywa oferentom kosztów udziału w zakupie psów.

Czynności wchodzące w skład oceny psa:
•    ogólne badanie weterynaryjne psa, ponadto od sprzedawcy wymagane jest zaświadczenie o aktualnych szczepieniach psa oraz ewentualna dokumentacja weterynaryjna. Pozytywna opinia lekarza weterynarii pozwala na przystąpienie do kolejnego etapu,
•    sprawdzeniu podlegają cechy użytkowe psa, takie jak ciętość, wytrzymałość, odwaga czy karność. Sprawdzane są m.in. reakcja na bodźce zewnętrzne (hałas, głośne dźwięki), reakcja na osoby postronne, chęć do gryzienia i trzymania w zębach przedmiotów, wrodzony zapał do aportowania oraz zachowanie się w różnych pomieszczeniach i na różnym podłożu. Po przeprowadzeniu i pozytywnym zaliczeniu testów kwalifikacyjnych, wykonywane jest  u psa  prześwietlenie RTG oraz badanie stomatologiczne.

Przykładowe wady dyskwalifikujące psa:
•    wady budowy i postawy w tym ciężki, chwiejny chód, niechęć do ruchu, wady palców tzw. niedźwiedzia łapa, słaba i nierozwinięta  muskulatura,
•    dysplazja stawów,
•    zniekształcenia kości lub stawów na tle np. krzywicy lub pourazowym,
•    wychudzenie lub otyłość,
•    braki lub wady uzębienia np. starte zęby, silny kamień nazębny, ubytki szkliwa, ułamane zęby,
•    wnętrostwo (brak jednego lub dwóch jąder),
•    ciąża lub ciąża urojona u suk,
•    padaczka,
•    wady psychiczne np. choroba kojcowa, lęki, fobie, nadmierna agresja, nawykowe lizanie,
•    choroby układu powłokowego np. stany zapalne skóry, wyłysienia, zmiany niedoborowe, uszkodzenia poduszek łap i pazurów.

W przypadku występowania schorzeń nie wymienionych powyżej, decyzję o zakwalifikowaniu psa lub odstąpieniu od zakupu zawsze podejmuje lekarz weterynarii.


W przypadku braku możliwości diagnostycznych, podstawą odstąpienia od zakupu jest uzasadnione podejrzenie występowania choroby lub wady.


Kryteria zdrowotne i użytkowe doboru psów do realizacji zadań w Straży Granicznej, szczegółowo zostały określone w Zarządzeniu Nr 54 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie psów służbowych i koni służbowych w Straży Granicznej (Dziennik Urzędowy KGSG z dnia 21 grudnia 2021 r. poz. 36). 


Link do zarządzenia: https://e-dziennik.strazgraniczna.pl/legalact/2021/36/


W przypadku wystąpienia u zakupionego psa stanu chorobowego nierokującego poprawy lub braku postępów w szkoleniu rokujących osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyszkolenia zwierzęcia, podlega on wymianie lub zwrotowi sprzedawcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

do góry