Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna SPOTKANIE KONSULTACYJNE POŚWIĘCONE WYMIANIE SPOSTRZEŻEŃ I DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DETENCJI ADMINISTRACYJNEJ - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

SPOTKANIE KONSULTACYJNE POŚWIĘCONE WYMIANIE SPOSTRZEŻEŃ I DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU DETENCJI ADMINISTRACYJNEJ

Edyta WITKOWSKA
24.03.2023

W dniach 23 - 24.03.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się spotkanie konsultacyjne kadry kierowniczej strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, poświęcone wymianie spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu detencji administracyjnej.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG, mjr SG Aleksander Ulański. Czynnymi uczestnikami spotkania byli przedstawiciele strzeżonych ośrodków z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

We wstępnej części omówiono aktualny stan systemu detencyjnego w ośrodkach prowadzonych przez Straż Graniczną oraz kierunki i perspektywy jego dalszego rozwoju. Zrecenzowano funkcjonowanie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców z perspektywy dokumentu „Ocena strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców”, opisującego ich działalność za II półrocze 2022 roku. Ponadto wśród dyskutowanych kwestii pojawiły się m.in.

 • potrzeby stałej identyfikacji i właściwego zaopiekowania się cudzoziemcami należącymi do tzw. grupy wrażliwej, w kontekście realnej konieczności ich detencji w ośrodkach strzeżonych, jedynie w niezbędnym zakresie,
 • wyzwania związane ze współpracą strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców z właściwymi w sprawach detencji sądami,
 • stopniowa digitalizacja procesów obsługi cudzoziemca i jej dokumentowania w strzeżonym ośrodku.

Ponadto przedstawiciel Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zapoznał uczestników z dotychczasowym modelem doskonalenia personelu strzeżonego ośrodka realizowaną w oparciu o ośrodki szkoleniowe w Lubaniu i Szklarskiej Porębie oraz wskazał możliwości jego modyfikacji w oparciu o rodzące się nowe potrzeby w tym obszarze.

 • Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
  Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
 • Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
  Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
 • Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
  Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
 • Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców
  Spotkanie konsultacyjne dotyczące funkcjonowania strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

do góry