Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji

Urszula Piechota
17.03.2023

W dniach 14 – 17 marca 2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pn. „Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach w wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG przeprowadzających czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Omówione zostały formy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz wydawane w związku z tym dokumenty, a także uprawnienia funkcjonariuszy SG oraz innych organów w zakresie prowadzenia czynności sprawdzających wobec cudzoziemców będących w procedurze legalizacji pobytu na terytorium RP, wynikające z przepisów prawa. Omówiono także realizację przepisów, wynikających z ustawy o cudzoziemcach, dotyczących udzielania informacji związanych z procesem zatwierdzania jednostek prowadzących studia i jednostek naukowych, organizatorów stażu oraz jednostek, na potrzeby których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze oraz przeprowadzania konsultacji wizowych.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

  • Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji
    Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji
  • Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji
    Czynności sprawdzające wobec cudzoziemców przeprowadzane przez funkcjonariuszy SG jako element przeciwdziałania nielegalnej migracji


Przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

do góry