Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

18.04.2011

Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

płk SG Roman ŁUBIŃSKI

 tel. +48 75 72 54 001

Płk SG  Roman Łubiński jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1989 r., uzyskując tytuł magistra politologii oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którą ukończył w 1994 r.
W latach 1985 – 1991 pełnił służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza w Wydziale Łączności i Informatyki.
Z dniem 16.05.1991 r. przyjęty do służby w Straży Granicznej, w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej  i mianowany na stanowisko starszego strażnika granicznego Sekcji Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki. W okresie pełnienia służby w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej zajmował stanowiska: specjalisty Zespołu ds. Obronnych Wydziału Ochrony Granicy Państwowej, specjalisty, starszego specjalisty, zastępcy naczelnika, a następnie naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego.
Z dniem 17.09.2001 r. został powołany na stanowisko Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.
W okresie dotychczasowej służby zajmował stanowiska Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG, Zastępcy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, Zastępcy Komendanta Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Rozkazem Personalnym Nr 3984 Komendanta Głównego Straży Granicznej z 28 września 2017 r. powołany od dnia 6 października 2017 roku na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.


Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Małgorzata SAKALUK

tel. +48 75 72 54 303

Pani płk SG Małgorzata Sakaluk została przyjęta do służby w Straży Granicznej 15 lipca 1994 r.
Ścieżka jej służbowej kariery wiodła przez różne stanowiska, wśród nich Kierownika Sekcji Realizacji Zleconych Czynności i Archiwizacji Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego, Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Ruchu Granicznego, Kierownika Sekcji ds. Cudzoziemców  oraz Naczelnika Wydziału Granicznego.
W lutym 2012 r. objęła stanowisko Zastępcy Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej i odpowiadała za sprawy graniczne. Z dniem 19 lipca 2013 r. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej została powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta do spraw logistycznych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej, które zajmowała do września 2017 r.
Pani płk SG Małgorzata Sakaluk posiada wykształcenie wyższe: ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii germańskiej oraz studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  
Rozkazem Personalnym Nr 74 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 stycznia 2018 r. powołana na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.


p.o. Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

kmdr por. SG Marek KRZYWICKI

tel. +48 75 72 54 003

 


Główny Księgowy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

płk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

tel. +48 75 72 54 020

Pani płk SG Ewa Zajączkowska - Sukacz rozpoczęła służbę w Straży Granicznej w 1997 r. jako asystent Wydziału Finansów Łużyckiego Oddziału SG. Przez cały okres służby związana z pionem finansów, realizowała zadania służbowe jako specjalista, następnie kierownik Sekcji Rachuby i Płac a od 1 stycznia 2009 r. jako naczelnik wydziału.

Od początku powstania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pełniła służbę na stanowisku  Naczelnika Wydziału Finansów, a od 15 kwietnia 2015 r. Zastępcy Głównego Księgowego w Pionie Głównego Księgowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

płk SG Ewa Zajączkowska – Sukacz uzyskała tytuł magistra inżyniera, kończąc studia na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.  Ukończyła ponadto studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Rozkazem personalnym Nr 9 Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 19 stycznia 2017 r. została  mianowana z dniem  4 lutego 2017 r.  na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

do góry