Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA


Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 14:28

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 17 - 26 listopada 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się VI edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego i Śląsko - Małopolskiego Oddziału SG oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG.
Więcej…

Kurs doskonalący pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”

W dniach 18 – 21.11.2014 r. w Szklarskiej Porębie zrealizowano kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Podlaskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG. Kurs prowadzony był metodami aktywizującymi z wykorzystaniem procesu grupowego.
Więcej…

Konferencja „Różnorodność w praktyce – cudzoziemcy w relacjach urzędowych”

Dnia 20.11.2014 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „Różnorodność w praktyce – cudzoziemcy w relacjach urzędowych”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM, pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Konferencja odbyła się w symbolicznym miejscu – Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach; była podsumowaniem programu „Różnorodność w praktyce – edukacja antydyskryminacyjna dla urzędników i funkcjonariuszy publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Obywateli Państwa Trzecich oraz budżetu państwa.

Poprawiony: poniedziałek, 24 listopada 2014 10:34 Więcej…

Kurs doskonalący pt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i wynikające z niej skutki prawne”

W dniach 18 - 21.11.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący pt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i wynikające z niej skutki prawne”. Szkolenie prowadzili wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców.
Więcej…

Warsztaty dotyczące wymiany informacji o krajach pochodzenia na potrzeby orzekania o ochronie cudzoziemców na terytorium RP

W dniach 17 – 20.11.2014 roku, wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu, zorganizowali w Świeradowie Zdroju warsztaty dotyczące wymiany informacji o krajach pochodzenia na potrzeby orzekania o ochronie cudzoziemców na terytorium RP. Uczestnikami przedsięwzięcia byli funkcjonariusze z Oddziałowych Punktów Kontaktowych ds. Identyfikacji oraz koordynatorzy ds. ochrony przed wydaleniem, reprezentujący oddziały SG z całej Polski, a także przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

Poprawiony: piątek, 21 listopada 2014 10:29 Więcej…

Projekt "2014 - Rok Żołnierzy Tułaczy"

Projekt "2014 - Rok Żołnierzy Tułaczy" to inicjatywa  Fundacji Niepodległości dedykowana wszystkim Polakom, którzy w wyniku działań II wojny światowej zostali porozrzucani po  najdalszych zakątkach świata. Pomimo wielkiego bohaterstwa i heroizmu, jakim wykazało  się wiele tysięcy żołnierzy,   zakazano im powrotu do ojczyzny. Nowa komunistyczno – sowiecka władza traktowała ich jak zdrajców i kolaborantów. Tych, którzy odważyli powrócić do kraju wsadzano do więzień, poddawano torturom, wywożono do ZSRR, skazywano na wieloletnie wyroki  lub na karę śmierci. 

Poprawiony: czwartek, 20 listopada 2014 14:38 Więcej…

Warsztaty strzeleckie w OSS SG w Lubaniu

W dniach 12-14 listopada 2014 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się warsztaty strzeleckie dla instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. W warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów omówili nowe programy szkolenia podstawowego i podoficerskiego w zakresie prowadzenia i organizacji zajęć strzeleckich. Podjęto również dyskusję na temat bezpieczeństwa osób prowadzących strzelania i słuchaczy. Warsztaty były również okazją do wymiany doświadczeń szkoleniowych z zakresu metodyki nauczania, chwytów broni, przyjmowania postaw, a także omówienia procesu szkolenia Policji Federalnej Niemiec przez wykładowców uczestniczących w programie ERASMUS+. Wszystkie zajęcia teoretyczne kończyły się strzelaniami, które były bardzo dobrym treningiem z wykorzystaniem omawianych wcześniej elementów.

Strona 1 z 33

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna