Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Kurs doskonalący pt. „Podstawy funkcjonowania modułu książka służby w systemie CBD SG SWK”

W dniach 6 - 9 października 2015 roku odbył się kurs doskonalący pt. „Podstawy funkcjonowania modułu książka służby w systemie CBD SG SWK”.

Celem kursu było zapoznanie funkcjonariuszy Straży Granicznej rozpoczynających i planowanych do rozpoczęcia pracy w systemie CBD SG SWK z funkcjonalnością poszczególnych modułów na poziomie oddziału SG i placówki SG.

Kurs doskonalący „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami”

W dniach 5 - 9.10.2015 r. w  Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego pt. „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Projekt „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”).

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z pionu ds. cudzoziemców Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Uczestnikami byli również przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także Dolnośląskiego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej…

Kurs doskonalący ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 5 - 9.10.2015 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili ostatnią w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Więcej…

Szkolenie nt. „Pełnienie służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców”

W dniach 06 – 07.10.2015 r. wykładowcy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili szkolenie „Pełnienie służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców” dla funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim.

W trakcie kursu poruszono zagadnienia związane z zasadami pełnienia służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych i ośrodkach strzeżonych, sporządzanie właściwej dokumentacji służbowej oraz aspekty prawne związane z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej, jak również mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności praktycznych w zakresie taktyki i techniki interwencji ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania pałki służbowej, pasa obezwładniającego oraz kaftana bezpieczeństwa.

Kurs doskonalący ,,Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”

W dniach 29.09 – 02.10.2015 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zrealizowano kolejną edycję kursu doskonalącego pt. ,,Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej", w którym wzięli udział funkcjonariusze ze Śląsko – Małopolskiego i Morskiego Oddziału SG oraz Komedy Głównej SG.

Więcej…

Kurs doskonaląco-atestacyjny dla przewodników psów tropiących

2 października 2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończyła się trzecia edycja kursu doskonaląco-atestacyjnego, w którym uczestniczyło 10 przewodników z psami tropiącymi. Na początku szkolenia sprawdzono i dokonano oceny przewodników oraz psów służbowych, a następnie korygowano złe nawyki oraz doskonalono umiejętności pracy przewodnika i psa.

Więcej…

Uczniowie klasy o specjalności ochrona granicy państwowej z Zespołu Szkół Zawodowych z Góry Kalwarii z wizytą w OSS SG

W dniach 29.09 - 2.10.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przebywali z wizytą studyjną uczniowie klasy o specjalności ochrona granicy państwowej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszała Franciszka Bielińskiego z Góry Kalwarii.

Podczas pobytu, młodzież została zapoznana z bazą dydaktyczną i obiektami Ośrodka, miała również możliwość zobaczenia procesu dydaktycznego funkcjonariuszy SG oraz przebiegu szkolenia psów służbowych.

Więcej…

Uroczystość zaprzysiężenia słuchaczy w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej w Neustrelitz

2 października 2015 r. w Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej w Neustrelitz odbyła się uroczystość zaprzysiężenia słuchaczy rozpoczynających służbę przygotowawczą średniego stopnia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz federalnych, lokalnych, samorządowych oraz kadra kierownicza szkół Policji Federalnej.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu reprezentował Komendant Ośrodka - płk SG Marek Woszczatyński. Wizyta była doskonałą okazją do omówienia propozycji nowych szkoleń dotyczących wspólnych placówek i wspólnych patroli na rok 2016 oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami.

Strona 1 z 28

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna