Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ćwiczenia „Anakonda 2014”

W dniach 26 i 29 września 2014 r. funkcjonariusze z Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zabezpieczenia Działań Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu uczestniczyli, jako obserwatorzy, w ćwiczeniach Sił Zbrojnych RP „Anakonda 2014”.
Więcej…

OSS SG z tytułem ,,Najlepsi w Straży Granicznej”

W dniach 25 – 26 września 2014 r. w Kętrzynie odbyły się zawody ,,Najlepsi w Straży Granicznej", których organizatorem był Warmińsko - Mazurski Oddział Straży Granicznej. Zawody miały formę wieloboju złożonego z 7 konkurencji, w których rywalizowały czteroosobowe drużyny z 11 jednostek organizacyjnych SG z całej Polski.

Poprawiony: wtorek, 30 września 2014 14:04 Więcej…

Spotkanie inaugurujące cykl prelekcji „Popołudniówka z Historią”

26.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie z historykiem panem Andrzejem Kuźniarem inaugurujące cykl prelekcji pod tytułem „Popołudniówka z Historią”.
Tematyka pierwszego wykładu dotykała trudnych, powojennych dziejów Ziem Zachodnich, w tym regionu lubańskiego. Omówione zostały okoliczności, w jakich przyłączono Dolny Śląsk do Polski, organizację życia polskiego, warunki życia Polaków w nowej rzeczywistości, ich trudne relacje z Niemcami i Sowietami.   

Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 12:42 Więcej…

Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV

W dniu 26 września 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu grupa funkcjonariuszy Nadbużańskiego i Morskiego Oddziału SG ukończyła pierwszą jesienną edycję trzydniowego kursu „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”.

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 14:14 Więcej…

Kurs doskonalący „Zasady identyfikacji cudzoziemców”

W dniach 23 – 26.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej  w Lubaniu odbyło się szkolenie pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”. Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców, którzy realizują zadania w oddziałowych punktach ds. identyfikacji i powrotów cudzoziemców oraz do funkcjonariuszy zaangażowanych bezpośrednio w procedury dotyczące organizacji powrotów cudzoziemców.

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 14:01 Więcej…

Kurs doskonalący „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”

W dniach 22 - 26.09.2014 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego na temat „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” (Projekt 4/15/EFPI/2013). Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania i realizują czynności skutkujące zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.
Więcej…

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

W dniach 22 – 26.09.2014 r., wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.
Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach, wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG – realizujących zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany.

Więcej…

Projekt ,,Development of EBGT Border Surveillance Officer Land Manual” organizowany pod auspicjami Agencji Frontex

W dniach 22 – 26.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, będącym jednocześnie Akademią Partnerską Agencji Frontex, odbyło się spotkanie mające na celu opracowanie podręcznika z zakresu ochrony granicy państwowej dla funkcjonariuszy wchodzących w skład puli EBGT (European Border Guard Team).

Poprawiony: piątek, 26 września 2014 14:16 Więcej…

Strona 1 z 26

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna