Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Krwiobus w OSS SG w Lubaniu


Kurs doskonalący pt. „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”

3 lipca grupa funkcjonariuszy Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ukończyła kolejną edycję trzydniowego kursu doskonalącego pt. „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”. Głównym celem szkolenia było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Więcej…

Kursy doskonaląco-atestacyjne realizowane w OSS SG w Lubaniu

W czerwcu 2015 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zostały zrealizowane kursy doskonaląco-atestacyjne przewodników psów: specjalnych do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, tropiących oraz patrolowo-obronnych. Na wstępie szkolenia przewodnicy z psami zostali poddani weryfikacji umiejętności w posługiwaniu się i odczytywaniu reakcji zachowań oraz zdolności użytkowych psa. Do sprawdzenia przystąpiło piętnastu przewodników wraz z psami, którzy przez dwa dni potwierdzali poziom wyszkolenia swoich podopiecznych.

Więcej…

Warsztaty „Właściwość organów w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami”

W dniach 29.06 – 2.07.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się warsztaty nt. „Właściwość organów w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami”, skierowane do osób wykonujących czynności służbowe w Grupach ds. Cudzoziemców Placówek Straży Granicznej i Wydziałów ds. Cudzoziemców OSG, jak również do pracowników Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędów Wojewódzkich wykonujących zadania w komórkach właściwych w sprawach cudzoziemców.

Więcej…

Kurs doskonalący ,,Rola organów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy”

W dniach 29.06 – 02.07.2015 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. "Rola organów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy”. Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców, prowadzących czynności w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.

Więcej…

Szkolenie dla kierowców pojazdów pod auspicjami Kontroli Eksportu i Bezpieczeństwa Granic rządu USA (EXBS)

W dniach 22 - 26 czerwca 2015 r. w masywie górskim Vlasic (Bośnia k. m.Travnik) funkcjonariusze Zespołu Technicznego Wsparcia Granicy zrealizowali szkolenie dla kierowców pojazdów pod auspicjami Kontroli Eksportu i Bezpieczeństwa Granic rządu USA (EXBS). W szkoleniu brało udział dziesięciu funkcjonariuszy Policji Granicznej Bośni i Hercegowiny oraz siedmiu funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii.

Więcej…

Kurs doskonalący „Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych”

W dniach 22 - 26.06.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się kurs doskonalący „Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych”, w którym udział wzięli funkcjonariusze Wydziałów Zabezpieczenia Działań, Grupy Interwencji Specjalnej oraz Zespołów Interwencji Specjalnych. Celem kursu było nabycie przez uczestników umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w warunkach szczególnych.

Więcej…

Warsztaty z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacjach funkcjonariusz - cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym

W dniach 23 – 26.06.2015r. odbyła się druga część 60 godzinnych warsztatów z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych w relacjach funkcjonariusz - cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym.
Szkolenie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, prowadzone zaś  przez ekspertów z ośrodka mediacyjnego „mediatorzy.pl”.

Więcej…

Strona 1 z 40

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna