Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

DZIEŃ OTWARTY W OSS SG W LUBANIU


Poprawiony: środa, 06 maja 2015 09:01

Kurs doskonalący pt. „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”

W dniach 18 – 22.05.2015 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili pierwszą edycję kursu doskonalącego pt. „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”.  Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, którzy wykonują zadania związane z zagadnieniami mieszczącymi się w obszarze prawa imigracyjnego oraz ochrony międzynarodowej.
Więcej…

Seminarium pt. ,,Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne aspekty postępowań uchodźczych”

W dniach 18 – 20 maja 2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu odbyło się, zorganizowane przez Zakład do spraw Cudzoziemców OSS SG seminarium pt. ,,Uchodźcy w Polsce. Kulturowo-prawne aspekty postępowań uchodźczych”. Przedsięwzięcie współfinansowane było przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców – projekt nr 8/14/EFU – Infrastruktura i procedury azylowe.
Celem seminarium było stworzenie platformy wymiany poglądów, spostrzeżeń i dobrych praktyk dla różnych środowisk zajmujących się problematyką osób ubiegających się o międzynarodową ochronę oraz uznanych uchodźców. Spotkanie miało również na celu pogłębienie refleksji nad zjawiskiem współczesnego uchodźstwa, a także roli Straży Granicznej w polskim systemie uchodźczym.
Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Straży Granicznej, pełniący służbę w pionie ds. cudzoziemców oraz zaproszeni goście, reprezentujący organizacje pozarządowe i środowiska naukowe.

Poprawiony: piątek, 22 maja 2015 07:03 Więcej…

Druga w tym roku edycja kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 11-20 maja br. w siedzibie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się druga w tym roku edycja kursu z zakresu  kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 12 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Śląsko-Małopolskiego, Nadodrzańskiego OSG oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG.

Poprawiony: czwartek, 21 maja 2015 08:09 Więcej…

Funkcjonariusze OSS SG w Lubaniu na ,,XXIV Majówce ze zwierzakami”

W dniu 16.05.2015 r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyła się „XXIV Majówka ze zwierzakami”, na którą honorowy patronat objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry.
Wśród służb i organizacji, dla których dobro zwierząt nie jest obojętne, nie mogło zabraknąć przedstawicieli Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, reprezentowanego przez funkcjonariuszy Zakładu Kynologii oraz przewodników z psami.
Więcej…

Kurs doskonalący „Obsługa i eksploatacja pojazdów ATV w różnych warunkach terenowych”

W dniu 15 maja br. grupa funkcjonariuszy Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła kolejną w tym roku wiosenną edycję trzydniowego kursu doskonalącego „Obsługa i eksploatacja pojazdów ATV w różnych warunkach terenowych”.

Poprawiony: wtorek, 19 maja 2015 11:13 Więcej…

Pierwsza edycja warsztatów „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

W dniach 12 - 15 maja br. w Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie odbyła się pierwsza edycja warsztatów „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”. W szkoleniu przeprowadzonym przez firmę zewnętrzną Mediatorzy.pl udział wzięło18 osób: 12 funkcjonariuszy Straży Granicznej z pionu ds. cudzoziemców oraz 6 urzędników Urzędu ds. Cudzoziemców i Urzędów Wojewódzkich.

Poprawiony: wtorek, 19 maja 2015 08:46 Więcej…

Noc Muzeów w OSS SG w Lubaniu

Po raz drugi Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu został zaproszony do wzięcia udziału  w Nocy Muzeów. 16 maja br. w godzinach wieczornych otwarto dla zwiedzających Salę Tradycji naszej szkoły.

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 11:37 Więcej…

Strona 1 z 33

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna