Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA


Poprawiony: piątek, 14 listopada 2014 14:28

Kurs doskonalący pt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i wynikające z niej skutki prawne”

W dniach 18 - 21.11.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący pt. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP i wynikające z niej skutki prawne”. Szkolenie prowadzili wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców.
Więcej…

Warsztaty dotyczące wymiany informacji o krajach pochodzenia na potrzeby orzekania o ochronie cudzoziemców na terytorium RP

W dniach 17 – 20.11.2014 roku, wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu, zorganizowali w Świeradowie Zdroju warsztaty dotyczące wymiany informacji o krajach pochodzenia na potrzeby orzekania o ochronie cudzoziemców na terytorium RP. Uczestnikami przedsięwzięcia byli funkcjonariusze z Oddziałowych Punktów Kontaktowych ds. Identyfikacji oraz koordynatorzy ds. ochrony przed wydaleniem, reprezentujący oddziały SG z całej Polski, a także przedstawiciele Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej SG.

Poprawiony: piątek, 21 listopada 2014 10:29 Więcej…

Projekt "2014 - Rok Żołnierzy Tułaczy"

Projekt "2014 - Rok Żołnierzy Tułaczy" to inicjatywa  Fundacji Niepodległości dedykowana wszystkim Polakom, którzy w wyniku działań II wojny światowej zostali porozrzucani po  najdalszych zakątkach świata. Pomimo wielkiego bohaterstwa i heroizmu, jakim wykazało  się wiele tysięcy żołnierzy,   zakazano im powrotu do ojczyzny. Nowa komunistyczno – sowiecka władza traktowała ich jak zdrajców i kolaborantów. Tych, którzy odważyli powrócić do kraju wsadzano do więzień, poddawano torturom, wywożono do ZSRR, skazywano na wieloletnie wyroki  lub na karę śmierci. 

Poprawiony: czwartek, 20 listopada 2014 14:38 Więcej…

Warsztaty strzeleckie w OSS SG w Lubaniu

W dniach 12-14 listopada 2014 r. w OSS SG w Lubaniu odbyły się warsztaty strzeleckie dla instruktorów i wykładowców prowadzących zajęcia w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej. W warsztatach uczestniczyli funkcjonariusze z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. W trakcie zajęć uczestnicy warsztatów omówili nowe programy szkolenia podstawowego i podoficerskiego w zakresie prowadzenia i organizacji zajęć strzeleckich. Podjęto również dyskusję na temat bezpieczeństwa osób prowadzących strzelania i słuchaczy. Warsztaty były również okazją do wymiany doświadczeń szkoleniowych z zakresu metodyki nauczania, chwytów broni, przyjmowania postaw, a także omówienia procesu szkolenia Policji Federalnej Niemiec przez wykładowców uczestniczących w programie ERASMUS+. Wszystkie zajęcia teoretyczne kończyły się strzelaniami, które były bardzo dobrym treningiem z wykorzystaniem omawianych wcześniej elementów.

Studia podyplomowe pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”

W dniach 15 - 16 listopada 2014 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się III zjazd słuchaczy studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”. Program zjazdu obejmował zagadnienia z zakresu aktualnej sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej na Kaukazie, genezy i przebiegu aktualnych konfliktów na Kaukazie, migracji z Kaukazu do Europy i Polski, uwarunkowań wpływających na migrację, w tym zmuszających do wyjazdu i umożliwiających powrót do kraju pochodzenia, polityki migracyjnej, roli instytucji państwowych oraz migracji z Kaukazu do Europy i Polski, źródeł i zasad wyszukiwania informacji dotyczących Kaukazu.
Więcej…

Kurs doskonalący „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”

14 listopada br. grupa funkcjonariuszy Bieszczadzkiego i Morskiego Oddziału SG ukończyła jesienną edycję trzydniowego kursu doskonalącego „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”, którego głównym celem  było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, mających bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Poprawiony: poniedziałek, 17 listopada 2014 08:53 Więcej…

Europejskie warsztaty dla przewodników psów wyszukujących materiały wybuchowe

W dniach 12 - 14 listopada 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się europejskie warsztaty dla przewodników psów wyszukujących materiały wybuchowe, organizowane przez Generalny Dyrektorat ds. Wewnętrznych Komisji Europejskiej. Jest to stała grupa robocza Komisji Europejskiej, której zadaniem jest rozwijanie procedur, metodologii oraz innych najlepszych praktyk w celu wykrycia materiałów wybuchowych w różnych dziedzinach bezpieczeństwa publicznego. W grupie tej biorą udział również amerykańscy oraz kanadyjscy obserwatorzy.
Głównym celem  spotkania było przedstawienie systemu szkolenia w zakresie kynologii służbowej, a także wymiana doświadczeń  w zakresie szkolenia psów. Tematem przewodnim była praca węchowa psów zakończona wskazaniem miejsca ukrycia tego samego rodzaju materiału wybuchowego, pochodzącego od różnych producentów.

Poprawiony: poniedziałek, 17 listopada 2014 08:51 Więcej…

Strona 1 z 33

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna