Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

XXIII Dni Odolanowa

26.07.2015 r. na zaproszenie władz samorządowych Odolanowa, grupa funkcjonariuszy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i słuchaczy szkolenia kwalifikowanego udała się do ww. miejscowości w celu wzięcia udziału w święcie miasta - „XXIII Dni Odolanowa”.
Zadaniem funkcjonariuszy była prezentacja oblicza i dorobku lubańskiej szkoły poprzez ukazanie jej walorów, kierunków szkolenia i osiągnięć na polu pracy dydaktycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz wyposażenia i uzbrojenia przygotowany przez Pododdziały Szkolne.

Więcej…

Spotkanie przedstawicieli europejskich formacji granicznych pod auspicjami Agencji FRONTEX

W dniach 13 - 17 lipca 2015 roku w ramach szkolenia pn. "Szkolenie z zakresu praw podstawowych dla trenerów krajowych”, w Świeradowie-Zdroju odbyło się spotkanie przedstawicieli formacji granicznych z całej Europy, przeprowadzone przy współudziale Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, mające na celu przygotowanie wykładowców z zakresu praw podstawowych w służbie.

Więcej…

Wspólne szkolenie z żołnierzami Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie

W dniach 13 - 16 lipca 2015 r. dwudziestoosobowa grupa żołnierzy z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przebywała na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. W trakcie pobytu zrealizowano wspólne szkolenie żołnierzy z instruktorami i wykładowcami OSS SG.

Więcej…

Uroczystość wręczenia aktów mianowań

17 lipca 2015 r. w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań funkcjonariuszom awansowanym na kolejne stopnie służbowe.
Awanse na stopień młodszego chorążego SG otrzymali plut. SG Agata Łukaszewska-Słabiak oraz sierż. szt. SG Paweł Muszyński. Natomiast kolejne stopnie w korpusie chorążych otrzymali na stopień starszego chorążego sztabowego SG - chor. szt. SG Łukasz Stachowski oraz na stopień chorążego sztabowego - st. chor. SG Agnieszka Dziedzic i st. chor. SG Agnieszka Kulczycka – Misztal.

Więcej…

Warsztaty w Centrum Kynologicznym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

Zgodnie z planem współpracy na 2015 rok obowiązującym pomiędzy Centrum Kynologicznym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, funkcjonariusze Zakładu Kynologii w dniach 6 – 10.07.2015 r. uczestniczyli w warsztatach mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie metodyki tresury psów tropiących z umiejętnościami ochrony miejsca.

Więcej…

Akcja honorowego krwiodawstwa w OSS SG w Lubaniu

13 i 14 lipca 2015 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu została zorganizowana kolejna akcja honorowego krwiodawstwa, podczas której oddano prawie 14 litrów krwi. Na apel pod hasłem „Oddaj krew i uratuj życie innego człowieka" bezinteresownie odpowiedziało 31 osób - funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka oraz mieszkańcy Lubania.

Więcej…

Kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków

W dniach 15.06 – 10.07.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zrealizowano kurs doskonaląco – atestacyjny przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.
Kurs rozpoczął się od weryfikacji poziomu wyszkolenia i pracy przewodników z psami, po którym jeden funkcjonariusz z psem uzyskał średnią ocen powyżej 4,51, co pozwoliło na przedłużenie terminu ważności atestu psa służbowego, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach korygująco – doskonalących. Pozostali uczestnicy kursu przez kolejne dni doskonalili umiejętności pracy z psami służbowymi na terenie Ośrodka,  a także Zakładu Karnego w Zarębie oraz Aresztu Śledczego w Lubaniu.

Więcej…

Inauguracja szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Morskiego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG

13.07.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej odbyła się inauguracja szkolenia dla 57 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Morskiego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG. 
Młodych adeptów służby granicznej przywitał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Marek Woszczatyński, życząc samych sukcesów podczas szkolenia.

Więcej…

Strona 1 z 41

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna