Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

I edycja kursu doskonalącego „Taktyka i techniki interwencji stosowane podczas zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych – elementy walki wręcz w działaniach specjalnych”

W dniach 15 – 19.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego „Taktyka i techniki interwencji stosowane podczas zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych – elementy walki wręcz w działaniach specjalnych”. Adresatami kursu są funkcjonariusze SG kierowani do realizacji lub zabezpieczenia działań specjalnych.
Więcej…

Kurs doskonalący „Rola i zadania Służby Dyżurnej Operacyjnej w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem systemu Centralnej Bazy Danych SG Systemu Wspomagania Kierowania”

W dniach 15 – 19 września 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się kolejna edycja kursu doskonalący „Rola i zadania Służby Dyżurnej Operacyjnej w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem systemu Centralnej Bazy Danych SG Systemu Wspomagania Kierowania”. Kurs skierowany był do funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w systemie Służb Dyżurnych Operacyjnych.

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 11:54 Więcej…

Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

W dniach 15 – 19.09.2014 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”.
Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach, wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG – realizujących zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany.

Poprawiony: piątek, 19 września 2014 11:27 Więcej…

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

W dniach 08 – 17 września 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego i Morskiego Oddziału SG oraz  Ośrodków Szkoleń SG w Koszalinie i Lubaniu. Podczas 9 dniowego szkolenia przeprowadzonego przez pracowników Pogotowia Ratunkowego oraz wykładowców OSS SG, funkcjonariusze uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne na manekinach i fantomach treningowych, zapoznawali się z procedurami udzielania pomocy medycznej oraz taktyką działań ratowniczych.

Więcej…

Inauguracja kursów języka gruzińskiego, wietnamskiego oraz urdu

W dniu 15 września 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu Zastępca Komendanta OSS SG właściwy w sprawach dydaktycznych płk SG Artur Bazydło wraz z Zastępcą Dyrektora Firmy Edukacja Plus s.c. – Panem Mariuszem Słomskim, dokonali uroczystej inauguracji kursów języka gruzińskiego, wietnamskiego oraz urdu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach projektu nr 4/15/EFPI/2013 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V”.
Więcej…

Rada Naukowo – Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

W dniu 12.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się posiedzenie Rady Naukowo - Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. W posiedzeniu rady uczestniczyli przedstawiciele służb podległych MSW oraz jednostek Naukowo - Badawczych biorących udział w procesach planowania i realizacji projektów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej…

Metodyka zarządzania projektem PRINCE 2

W dniach 08 - 11.09.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektem PRINCE 2 przeprowadzone przez firmę Inprogress. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze występujący w roli ekspertów w projektach naukowo - badawczych prowadzonych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnikami szkolenia byli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Poprawiony: czwartek, 18 września 2014 06:55 Więcej…

Zasłużony dla Służby Celnej

12 września br. w sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody Dnia Służby Celnej.

W uroczystości uczestniczyła Wicewojewoda Dolnośląski Ewa Mańkowska, która zasłużonych celników odznaczyła Medalami za Długoletnią Służbę. Natomiast w podziękowaniu za długoletnią współpracę Dyrektor Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów pan insp. celny Piotr Daniel wręczył odznakę "Zasłużony dla Służby Celnej" byłemu komendantowi Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu płk. SG Arturowi Wąsowskiemu.

Poprawiony: poniedziałek, 15 września 2014 13:44 Więcej…

Strona 1 z 25

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna