Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Czwarta edycja sympozjum naukowego ,,Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego”

23 października 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się czwarta edycja sympozjum naukowego nt. ,,Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego”, nad którym patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Dominik Tracz. Sympozjum zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Celem sympozjum była dyskusja nad problematyką doskonalenia zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stworzenie forum wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie reagowania i zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej, wskazanie kierunków osiągania porozumienia oraz stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy między służbami zaangażowanymi w szeroko rozumiane reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 14:43 Więcej…

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej

W dniach 21 – 24.10.2014 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie doskonalące pt. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej”, w którym wzięło udział 9 funkcjonariuszy z Morskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 11:59 Więcej…

Kurs doskonalący „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

W dniach 20 - 24.10.2014 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego na temat „Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”.            
Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 09:29 Więcej…

Udział w konferencji „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

W dniu 22.10.2014 r. funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na zaproszenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczyli w konferencji realizowanej w ramach projektu ,,Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne”, pod tytułem „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”. Honorowy patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Śląski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Szkoły Policji oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas konferencji poruszono tematykę m.in. z zakresu prawa do wolności i nietykalności osobistej w kontekście uprawnień służb bezpieczeństwa i porządku publicznego do stosowania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, praktycznych aspektów użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej funkcjonariuszy w związku z użyciem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego na tle nowej ustawy.

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 12:10 Więcej…

Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich placówek z mieszaną obsadą

W dniach 20 – 22 października 2014 r., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, odbyło się seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich placówek z mieszaną obsadą. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze ze wspólnych placówek w Ludwigsdorfie oraz Świecku, zaproszeni goście z Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie, Kierownicy Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie, Frankfurcie nad Odrą oraz ze strony polskiej - Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Naczelnik Wydziału Granicznego, a także Komendanci Placówek Straży Granicznej w Świecku i w Zgorzelcu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z Planem dwustronnej współpracy pomiędzy Dyrekcjami Policji Federalnej Niemiec w Bad Bramstedt, Berlinie i Pirnie, a współdziałającymi jednostkami organizacyjnymi SG w 2014 r. – Morskiego OSG i  Nadodrzańskiego OSG.

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 12:27 Więcej…

Kolejne zwycięskie strzały

21 października 2014 r. reprezentacja Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wzięła udział w II Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W zmaganiach rywalizowały drużyny z jednostek i instytucji wojskowych, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Izby Celnej.

Poprawiony: środa, 22 października 2014 10:50 Więcej…

Inauguracja szkolenia podstawowego dla 115 funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej

W dniu 20.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia dla 115 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Młodych adeptów służby granicznej przywitał Zastępca Komendanta OSS SG - płk SG Artur Bazydło.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 11:53 Więcej…

II zjazd słuchaczy kursów języków orientalnych w OSS SG w Lubaniu

W dniach 13 – 17 października 2014 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się II zjazd kursów języka gruzińskiego, wietnamskiego i urdu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach projektu nr 4/15/EFPI/2013 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V”.
Kursy językowe  prowadzone są przez lektorów języka gruzińskiego, wietnamskiego i urdu Firmy Edukacja Plus.
Powyższe przedsięwzięcie jest kontynuacją nauki języków orientalnych, obejmujące lektorat oraz ćwiczenia internetowe utrwalające materiał językowy. Szkolenie prowadzone jest dla 3 grup funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Dla każdego profilu językowego przewidzianych jest 9 zjazdów. Po egzaminach końcowych, dla trzech osób z każdej grupy będą zorganizowane zagraniczne wizyty studyjne w miejscach, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania poznanego języka: Tbilisi w Gruzji, Hanoi w Wietnamie, Nowe Delhi w Indiach.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 10:10

Strona 1 z 29

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna