Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Udział w konferencji „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”

W dniu 22.10.2014 r. funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na zaproszenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uczestniczyli w konferencji realizowanej w ramach projektu ,,Nowa jakość edukacji - bezpieczeństwo wewnętrzne”, pod tytułem „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”. Honorowy patronat nad konferencją objęli Rzecznik Praw Obywatelskich, Śląski Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Szkoły Policji oraz Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas konferencji poruszono tematykę m.in. z zakresu prawa do wolności i nietykalności osobistej w kontekście uprawnień służb bezpieczeństwa i porządku publicznego do stosowania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, praktycznych aspektów użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej funkcjonariuszy w związku z użyciem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego na tle nowej ustawy.

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 12:10 Więcej…

Seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich placówek z mieszaną obsadą

W dniach 20 – 22 października 2014 r., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, odbyło się seminarium szkoleniowe dla funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich placówek z mieszaną obsadą. W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze ze wspólnych placówek w Ludwigsdorfie oraz Świecku, zaproszeni goście z Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie, Kierownicy Inspekcji Policji Federalnej w Ludwigsdorfie, Frankfurcie nad Odrą oraz ze strony polskiej - Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Naczelnik Wydziału Granicznego, a także Komendanci Placówek Straży Granicznej w Świecku i w Zgorzelcu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z Planem dwustronnej współpracy pomiędzy Dyrekcjami Policji Federalnej Niemiec w Bad Bramstedt, Berlinie i Pirnie, a współdziałającymi jednostkami organizacyjnymi SG w 2014 r. – Morskiego OSG i  Nadodrzańskiego OSG.

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 12:27 Więcej…

Kolejne zwycięskie strzały

21 października 2014 r. reprezentacja Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu wzięła udział w II Zawodach Strzeleckich Służb Mundurowych o Puchar Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W zmaganiach rywalizowały drużyny z jednostek i instytucji wojskowych, Straży Granicznej, Straży Miejskiej i Izby Celnej.

Poprawiony: środa, 22 października 2014 10:50 Więcej…

Inauguracja szkolenia podstawowego dla 115 funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej

W dniu 20.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się inauguracja szkolenia dla 115 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Młodych adeptów służby granicznej przywitał Zastępca Komendanta OSS SG - płk SG Artur Bazydło.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 11:53 Więcej…

II zjazd słuchaczy kursów języków orientalnych w OSS SG w Lubaniu

W dniach 13 – 17 października 2014 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się II zjazd kursów języka gruzińskiego, wietnamskiego i urdu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów w ramach projektu nr 4/15/EFPI/2013 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część V”.
Kursy językowe  prowadzone są przez lektorów języka gruzińskiego, wietnamskiego i urdu Firmy Edukacja Plus.
Powyższe przedsięwzięcie jest kontynuacją nauki języków orientalnych, obejmujące lektorat oraz ćwiczenia internetowe utrwalające materiał językowy. Szkolenie prowadzone jest dla 3 grup funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Dla każdego profilu językowego przewidzianych jest 9 zjazdów. Po egzaminach końcowych, dla trzech osób z każdej grupy będą zorganizowane zagraniczne wizyty studyjne w miejscach, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania poznanego języka: Tbilisi w Gruzji, Hanoi w Wietnamie, Nowe Delhi w Indiach.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 10:10

Obóz szkoleniowy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii

W dniach 14 - 17.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu gościli uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Po uroczystym przywitaniu przez Komendanta OSS SG w Lubaniu płk. SG Marka Woszczatyńskiego, uczniowie przeszli krótkie szkolenie z topografii, a następnie wyruszyli na trasę biegu na orientację na terenie Wielkiego Lasu Lubańskiego. Cztery zespoły zmagały się z kilkunastokilometrową trasą oraz dodatkowymi konkurencjami przygotowanymi przez funkcjonariuszy Ośrodka. Kulminacją biegu była wspólna zabawa, śpiewanie piosenek oraz wspólny posiłek.
Więcej…

II Zawody Taktyczno - Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Oddziałów Straży Granicznej

W dniach 15 - 16.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzone zostały II Zawody Taktyczno - Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Oddziałów Straży Granicznej. W trakcie dwudniowej rywalizacji funkcjonariusze wykazali się wszechstronnym przygotowaniem psychofizycznym oraz odpornością na zmieniające się warunki obciążenia fizycznego. Konkurencje realizowane w ramach zawodów obejmowały m.in. podstawy wiedzy z zakresu szkolenia wysokościowego, procedur i zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach realizacji działań specjalnych, podstawy prawne użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, umiejętności podejmowania szybkich i precyzyjnych decyzji oraz umiejętności współdziałania, które sprawdzane były w warunkach dużego obciążenia fizycznego.

Poprawiony: piątek, 17 października 2014 13:00 Więcej…

Warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Ogólną SOC”

W dniach 15 - 17.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizowane zostały przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG oraz Zakład do Spraw Cudzoziemców OSS SG warsztaty nt. „Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zadań wykonywanych przez Sekcję Ogólną SOC”. W trakcie przedmiotowych warsztatów uczestnicy z Ośrodków Strzeżonych SG przedstawili podstawowe zadania wykonywane przez sekcje ogólne, którym powierzone zostały zadania związane m.in. z prowadzeniem postępowań w sprawie ustalania wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.
Więcej…

Strona 1 z 29

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna