Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

IX Mistrzostwa Straży Granicznej w Narciarstwie Biegowym roztrzygnięte


Bieg Piastów to najstarsza i największa impreza narciarska, w której co roku uczestniczy kilka tysięcy osób, zarówno z Polski jak i z zagranicy. W dniach 27-28.02.2015r.Polana Jakuszycka po raz kolejny stała się areną zmagań funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy rywalizowali ze sobą podczas IX Mistrzostw SG w Narciarstwie Biegowym w ramach XXXIX Biegu Piastów. W biegu na dystansie 15 km walczyło 13 drużyn reprezentujących Komendę Główną SG, oddziały, ośrodki szkolenia SG oraz Karpacki Ośrodek Wsparcia SG.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 15:27 Więcej…

Kurs doskonalący nt. ,,Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom"

W dniach 23 - 27.02.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. ,,Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom". Celem głównym szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także dokumentowania czynności związanych z przedmiotową kontrolą. 
Więcej…

Warsztaty szkoleniowe z zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych w oparciu o bazy danych wykorzystywane przez Straż Graniczną

W dniach 25 - 27.02.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu funkcjonariusze z Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG przeprowadzili warsztaty szkoleniowe z zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych w oparciu o bazy danych wykorzystywane przez Straż Graniczną.

Poprawiony: piątek, 27 lutego 2015 09:53 Więcej…

Kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”

W dniach 16 – 20.02.2015 r. funkcjonariusze Zespołu ds. Migracji Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu: ppłk SG Agata Chmura Segedyn i chor. szt. SG Piotr Kajzerek, przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.
W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.
Słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające na określanie źródeł materialnego i formalnego prawa administracyjnego, analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego, poznawali zasady postępowania administracyjnego i ich wagę dla prawidłowości postępowania. Funkcjonariusze uczyli się rozróżniać strony od uczestników postępowania, poznawali ich prawa i obowiązki oraz przesłanki wyłączenia organu i pracownika organu.

Poprawiony: poniedziałek, 23 lutego 2015 08:39 Więcej…

Kurs doskonalący ,,Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu"

W dniach 16 - 20.02.2015 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu: ppłk SG Małgorzata Czupajło i ppłk SG Magdalena Pawlik, przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. ”Postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu”. Kurs skierowany był do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach realizacji swoich obowiązków służbowych prowadzą postępowania administracyjne i realizują czynności skutkujące decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Więcej…

Kurs doskonalący pt. "Zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych - elementy walki wręcz w działaniach specjalnych”

W dniach 16 - 20.02.2015 r.  w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się z kurs doskonalący pt. "Zatrzymywanie osób szczególnie niebezpiecznych - elementy walki wręcz w działaniach specjalnych” adresowany do funkcjonariuszy wszystkich wydziałów zabezpieczenia działań Straży Granicznej, którzy kierowani są do realizacji lub zabezpieczenia działań specjalnych.

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 12:10 Więcej…

VI zjazd słuchaczy studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”

W dniach 14 i 15 lutego 2015 roku na terenie UKSW W Warszawie miał miejsce VI zjazd słuchaczy studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Wyjątkowy charakter zjazdu wynikał z dwóch ważnych wydarzeń. Przede wszystkim słuchacze przystąpili do egzaminu semestralnego weryfikującego zdobytą dotychczas wiedzę. Natomiast po egzaminie, uczestniczyli w seminarium pod patronatem i z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Ireny Lipowicz pt. „Imigranci w Polsce. Między interesem państwa a prawami człowieka”.
Pani Rzecznik wygłosiła wykład przedstawiający pracę Biura Rzecznika w zakresie przestrzegania przez organy państwowe praw imigrantów. Z dużym uznaniem oceniła codzienną, trudną pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako służby mającej największy kontakt z imigrantami oraz uchodźcami. Zwróciła uwagę na bariery międzykulturowe w kontakcie z cudzoziemcami oraz podkreśliła potrzebę organizowania szkoleń dla funkcjonariuszy właśnie z tej tematyki.

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 14:35 Więcej…

Kurs doskonalący pt. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej"

W dniach 10 – 13.02.2015 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zrealizowano zajęcia kursu doskonalącego pt. "Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w Straży Granicznej", w którym wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Śląsko - Małopolskiego, Morskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Poprawiony: poniedziałek, 16 lutego 2015 10:51 Więcej…

Strona 1 z 22

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna