Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Z dniem 1 maja 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z 13 czerwca 2003 r. oraz wprowadzi zmiany w wielu innych ustawach dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
Przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach będą w sposób przejrzysty regulowały kwestie związane m.in. z:
-    przekraczaniem granicy przez cudzoziemców (w tym w ramach małego ruchu granicznego);
-    wydawaniem, unieważnianiem i cofaniem wiz cudzoziemcom;
-    wydawaniem zezwoleń na pobyt czasowy i stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
-    dokumentami wydawanymi cudzoziemcom;
-    prowadzeniem przez uprawnione organy kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-    zobowiązywaniem cudzoziemców do powrotu (w tym udzielaniem ochrony przed wydaleniem);
-    zatrzymywaniem cudzoziemców oraz funkcjonowaniem strzeżonych ośrodków.
Jednocześnie przepisy ustawy przewidują wdrożenie do krajowego porządku prawnego 15 dyrektyw unijnych, w tym: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (dyrektywa powrotowa), jak również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (niebieska karta).

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 14:13 Więcej…

Kurs doskonalący „Obsługa i eksploatacja pojazdów ATV w różnych warunkach terenowych”

W dniach 16-18 kwietnia br. instruktorzy z Zespołu zabezpieczenia służby granicznej Zakładu Szkolenia Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili pierwszą edycję kursu doskonalącego „Obsługa i eksploatacja pojazdów ATV w różnych warunkach terenowych”.

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 06:11 Więcej…

Kurs doskonalący pt. „Społeczno - kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Azji Południowo-Wschodniej”

W dniach 14 - 18 kwietnia br. odbył się kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Azji Południowo-Wschodniej”. 

Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 15:15 Więcej…

Kurs doskonalący - "Realizacja zadań Straży Granicznej i pomoc w dobrowolnym powrocie w świetle przepisów określonych w nowej ustawie o cudzoziemcach”

W dniach 14 - 18.04.2014 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego na temat „Realizacja zadań Straży Granicznej i pomoc w dobrowolnym powrocie w świetle przepisów określonych w nowej ustawie o cudzoziemcach”.

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 06:13 Więcej…

Seminarium nt. „Współpraca organów w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP”

W dniach 14 - 17.04.2014 r. w Polanicy-Zdroju Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zorganizował seminarium nt. „Współpraca organów w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP”.

Głównym celem była wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz omówienie problemów napotykanych podczas przeprowadzanych kontroli legalności zatrudnienia. Spotkanie było również okazją do przedyskutowania kwestii wynikających ze zmian przepisów wynikających z nowej ustawy o cudzoziemcach, która wchodzi w życie 1 maja 2014 r.

Poprawiony: wtorek, 22 kwietnia 2014 07:52 Więcej…

Spotkanie Wielkanocne

W dniu 16 kwietnia 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne. W godzinach porannych, w wielkanocnym śniadaniu, wspólnie ze słuchaczami szkoleń kwalifikowanych uczestniczył Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych  SG w Lubaniu - płk SG Marek Woszczatyński oraz Zastępca Komendanta odpowiedzialny za sprawy logistyczne ppłk SG Dariusz Mielnik. W późniejszych godzinach odbyło się również spotkanie wielkanocne z funkcjonariuszami i pracownikami Ośrodka.

Poprawiony: czwartek, 17 kwietnia 2014 13:09 Więcej…

Dyplomy rozdane. Ostatni zjazd uczestników studiów podyplomowych zorganizowanych przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12 i 13 kwietnia 2013 r. po raz ostatni zgromadzili się  uczestnicy  studiów podyplomowych zorganizowanych w ramach projektu nr 4/14/EFPI/2012 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 10:22 Więcej…

Gala wręczenia nagród III edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym

11 kwietnia br. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się gala wręczenia nagród III edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym.
W zmaganiach turniejowych wzięło udział blisko 70 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 7 województw (zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz śląskiego).

Poprawiony: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 13:00 Więcej…

Strona 1 z 9

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna