Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Język Ukraiński

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Kursy doskonaląco – atestacyjne przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków i psów tropiących

W dniach 06.10 - 31.10.2014 r. odbyły się kursy doskonaląco – atestacyjne przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków i psów tropiących. W pierwszych dniach kursu dwunastu przewodników wraz z psami poddanych zostało komisyjnemu sprawdzeniu poziomu ich wyszkolenia.
Więcej…

Kurs doskonalący „Bezpieczeństwo podczas czynności kontrolno-weryfikacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w stosunku do cudzoziemców”

W dniach 27 - 31 października 2014 r., w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kursu doskonalący „Bezpieczeństwo podczas czynności kontrolno-weryfikacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w stosunku do cudzoziemców”. Szkolenie obfitowało w szereg zagadnień związanych z właściwym zachowaniem się podczas sytuacji nadzwyczajnych występujących podczas pełnienia służby.
Więcej…

Udział w projekcie „Współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego w zwalczaniu nielegalnej migracji” („Eastern Partnership Cooperation in the Fight Against Irregular Migration” – EaP-SIPPAP)

W dniach 29.09 – 02.10.2014 r. w Kiszyniowie i Ungheni na Mołdawii ppłk SG Tomasz Różański (Kierownik Zespołu Ogólnego Zakładu Ogólnozawodoweo OSS SG w Lubaniu) wystąpił w roli eksperta polskiej Straży Granicznej przy tworzeniu modułu edukacyjnego pt. ,,Współpraca międzyagencyjna w kontekście zintegrowanego zarządzania granicą”.

Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 15:01 Więcej…

Kurs doskonalący nt. systemu monitoringu powrotów przymusowych

W dniach 28 – 30.10.2014 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący pt. „System monitoringu powrotów przymusowych oraz założenia Konwencji o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. i Europejskiej Konwencji o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu  z 26.11.1987 r.”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy realizują czynności związane z realizacją powrotów przymusowych cudzoziemców, natomiast jego głównym celem było nabycie wiedzy z zakresu ochrony i przestrzegania praw człowieka oraz roli organizacji monitorujących powroty przymusowe cudzoziemców.

Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 12:29 Więcej…

Warsztaty szkoleniowe z wykorzystania systemów teleinformatycznych w obszarze czynności związanych z cudzoziemcami

W dniach 28 - 30.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu funkcjonariusze z Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej SG przeprowadzili warsztaty szkoleniowe w przedmiocie wykorzystania systemów teleinformatycznych w obszarze czynności związanych z cudzoziemcami.
Więcej…

Drugi zjazd studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”

W dniach 25 – 26 października 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się drugi zjazd studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”, w którym wzięły udział m.in. dwie funkcjonariuszki Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu. Zjazd poświęcony był społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców z Kaukazu.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 15:11 Więcej…

Popołudniówka z historią

W dniu 27.10.2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu miała miejsce kolejna edycja „Popołudniówki z Historią”. Tym razem w rolę prelegenta wcielił się znany dolnośląski regionalista, Prezes Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc pan Janusz Kulczycki. W trakcie spotkania, wykładowca zaprezentował na tle wielokulturowego charakteru dziedzictwa obszaru pogranicza, historię, tajemnice i osobliwości regionu, w tym dzieje lubańskiego garnizonu sprzed II wojny światowej. Licznie zgromadzeni słuchacze poznali nieznane, a czasami mroczne sekrety górnołużyckiej ziemi i miasta Lubania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się część wykładu poświęcona historii koszar, w których mieści się obecnie Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. Temu zagadnieniu poświęcono najwięcej uwagi. Prelekcja została wzbogacona prezentacją unikatowych zdjęć i pocztówek pochodzących ze zbiorów autora.
Więcej…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki”

W dniach 22-23 października br. przedstawiciele Zakładu ds. Cudzoziemców wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki”.

Celem naukowym konferencji była interdyscyplinarna dyskusja nad obecnością różnic kulturowych w transgranicznej przestrzeni, także w wymiarze Wspólnoty Europejskiej. Z uwagi na wielowymiarowy charakter problematyki rozważań, konferencja adresowana była do przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych. Formuła obrad była również otwarta dla praktyków, którzy kreują i wdrażają etykę poszanowania wartości wielokulturowych do różnych obszarów społecznych.

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 08:46 Więcej…

Strona 1 z 30

Służby Graniczne

Bundes Polizei

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

Jesteś Tutaj: Strona Główna