Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Wizyta w Dyrekcji Policji Granicznej Republiki Mołdowy w Kiszyniowie

18 listopada 2015 roku przedstawiciele Straży Granicznej z OSS SG w Lubaniu oraz Placówki SG w Zakopanem złożyli wizytę w Dyrekcji Policji Granicznej Republiki Mołdowy w Kiszyniowie.
Spotkanie poświęcone zagadnieniom migracji – z kierunku państw Europy Południowej - tej legalnej i nielegalnej i jej przeciwdziałaniu, wykrywaniu – pozwoliło przedstawicielom obu stron na uzyskanie wielu cennych informacji, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce służbowej.

Więcej…

Sympozjum naukowe „Podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń”

W dniach 18-20 listopada 2015 r. w Obiekcie Szkoleniowym  w Szklarskiej Porębie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się piąta edycja sympozjum naukowego nt. ,,Podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń”, nad którym patronat objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Dominik Tracz. Sympozjum zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.  Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół dwóch obszarów:
•    Straż Graniczna podmiotem bezpieczeństwa narodowego
•   Wybrane podmioty bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń.

Więcej…

Kurs doskonalący „Zasady identyfikacji cudzoziemców”

W dniach 17 – 20.11.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców oraz ekspert z Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego pt. „Zasady identyfikacji cudzoziemców”.

Kurs skierowany był do funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców, którzy realizują zadania w oddziałowych punktach ds. identyfikacji i powrotów cudzoziemców oraz do funkcjonariuszy zaangażowanych bezpośrednio w procedury dotyczące organizacji powrotów cudzoziemców.

Więcej…

Kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”

W dniach 16 – 20.11.2015 r. funkcjonariusze Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu – ppłk SG Agata Chmura Segedyn, chor. szt. SG Piotr Kajzerek i kpt. SG Krzysztof Brechun, przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Bieszczadzkiego, Śląsko – Małopolskiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Więcej…

III Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej

W dniach 17 – 19.11.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzone zostały III Zawody Taktyczno – Strzeleckie Wydziałów Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, które adresowane były do funkcjonariuszy realizujących działania specjalne.

Formuła zawodów podlega ciągłej ewolucji, pozwalając organizatorom na jej dostosowanie do aktualnych zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy, zarówno w zakresie wyszkolenia taktyczno – strzeleckiego, jak i medycznego oraz wysokościowego.

W tegorocznej edycji zawodów, oprócz drużyn z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, udział wzięli także reprezentanci służb współdziałających oraz Wojska Polskiego, tj.: Jednostka Wojskowa Komandosów, Jednostka Wojskowa AGAT, Biuro Ochrony Rządu, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji KWP Wrocław.

Więcej…

Doskonalili umiejętności jazdy pojazdami ATV - ostatni raz w tym roku

20 listopada br. grupa funkcjonariuszy Bieszczadzkiego i Podlaskiego Oddziału SG ukończyła ostatnią w tym roku edycję trzydniowego kursu doskonalącego „Doskonalenie umiejętności jazdy pojazdami ATV”. Głównym celem kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Więcej…

Szkolenie strzelecko – taktyczne

W dniu 16.11.2015 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzone zostało wspólne szkolenie strzelecko – taktyczne realizowane przez Zakład Zabezpieczenia Działań, Pododdziały Szkolne i Zakład Kynologii OSS SG oraz Sekcję Działań Połączonych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Więcej…

Wizyta na Węgrzech w ramach projektu FIMATHU

W dniach 16 – 19.11.2015 r. delegacja OSS SG w Lubaniu w składzie: pani Daria Kubicka i kpt. SG Anna Wawrzynowicz z Zakładu do spraw Cudzoziemców uczestniczyła w wizycie studyjnej w Hungarian Office of Immigration and Nationality in Budapest (Węgierski Urząd ds. Cudzoziemców w Budapeszcie) oraz w Ośrodku Recepcyjnym dla cudzoziemców w Bicske (Węgry).

Więcej…

Strona 1 z 34

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Strona Główna