Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Anna Chmura
06.07.2018

6 lipca 2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zakończył się cykl szkolenia nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od 6 listopada 2017 r.  do 8 marca 2018 r. funkcjonariusze realizowali szkolenie podstawowe, natomiast  od 9 marca do 6 lipca 2018 r. szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

Do egzaminu końcowego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5.07.2018 r., przystąpiło 41 funkcjonariuszy, uzyskując nw. oceny:

  • bardzo dobry - 9 funkcjonariuszy,
  • dobry - 32 funkcjonariuszy.

Najwyższą średnią 4,73 uzyskała funkcjonariuszka ze Śląskiego Oddziału SG.

W obecności kadry kierowniczej oraz kadry dydaktycznej, Komendant Ośrodka płk SG Roman Łubiński pogratulował absolwentom zdanych egzaminów oraz życzył awansów i sukcesów w dalszej służbie. 

do góry