Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. "Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs doskonalący pt. "Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy"

Anna Chmura
12.06.2018

W dniach 4 – 8.06.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący pt. "Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy".

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Karpackiego, Podlaskiego, Śląskiego, Warmińsko – Mazurskiego oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Głównym celem kursu było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni długiej, a także kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią służbową. 
Funkcjonariusze mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności w różnych postawach m.in. z karabinka Beryl, kbk AKMS, kmPK oraz z broni krótkiej.

 

 

do góry