Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany

Anna Chmura
12.06.2018

8 czerwca br. grupa funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego i Podlaskiego Oddziału SG ukończyła pierwszą w tym roku edycję pięciodniowego kursu doskonalącego „Doskonalenie jazdy pojazdami ATV z wykorzystaniem urządzeń GPS – poziom zaawansowany” przeprowadzonym przez instruktorów z Zakładu Ogólnozawodowego.

Głównym celem pierwszej części kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV nabytymi na I etapie szkolenia,  które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonariuszy w trakcie wykonywania zadań służbowych. Druga część to doskonalenie umiejętności nawigowania w nieznanym terenie za pomocą mapy i odbiornika GPS. Uczestnicy szkolenia mieli za zadanie odnajdywanie się w terenie, wyznaczanie punktów oraz planowanie tras przemarszu i przejazdów.

Kurs zakończył się sprawdzianem nabytych umiejętności. Funkcjonariusze, pomimo niewielkich problemów z orientowaniem mapy i obsługą urządzenia GPS, w zaplanowanym czasie dotarli do wyznaczonych punktów i tym samym zaliczyli II etap szkolenia. 

 

do góry