Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kolejne kursy rozpoczęły się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne kursy rozpoczęły się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Patrycja Linke - Malinowska
11.06.2018

W poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu rozpoczęły się kolejne kursy doskonalące, które poprowadzą wykładowcy z Zakładu Zabezpieczenia Działań oraz Zakładu ds. Cudzoziemców.

Funkcjonariusze z Oddziałów Straży Granicznej z całej Polski będą podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w następujących szkoleniach:
- „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”,
- „Taktyka i technika prowadzenia rozpoznania w zakresie identyfikowania naruszeń przez cudzoziemców prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP”,
- „Rola i zadania służby dyżurnej operacyjnej w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem systemu CBD SG SWK”.

Kursy realizowane przez Zakład ds. Cudzoziemców sa realizowane w ramach  projektu nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Graniczne w obszarze powrotów” współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry