Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem

Anna Chmura
22.05.2018

W dniach 16 – 18.05.2018 r. w Obiekcie Szkoleniowym w Szklarskiej Porębie wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców przeprowadzili warsztaty dla koordynatorów oddziałowych ds. ochrony przed wydaleniem.

W warsztatach udział wzięli funkcjonariusze SG reprezentujący wszystkie oddziały SG – na co dzień pełniący funkcją koordynatorów oraz przedstawicielka Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie.

 W trakcie warsztatów omówione zostały wprowadzone zmiany do ustawy o cudzoziemcach, w zakresie udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawiono orzecznictwo sądowe - krajowe i międzynarodowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany. Przedsięwzięcie miało charakter praktyczny, uczestnicy wypracowywali wspólne stanowisko w zakresie zgłaszanych zagadnień problemowych – wynikających z doświadczeń w prowadzeniu takich postępowań.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

do góry