Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Historia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu - Historia Ośrodka -

Nawigacja

Historia Ośrodka

Historia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu

Autor:
12.01.2016

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu utworzony został na mocy Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009r. Idea utworzenia nowego ośrodka szkolenia zapisana została w „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009-2015”. W myśl tej koncepcji w miejsce znoszonych jednostek – Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i Ośrodka tresury Psów Służbowych SG- powstała nowa jednostka edukacyjna w strukturach Straży Granicznej. 2 października 2009 r. Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek Elas mianował ppłk SG Halinę Panczenko Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, a następnie dnia 07.10.2009 r. mianował na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej ds. Dydaktycznych ppłk. SG Marka WASZCZUKA oraz dnia 01.12.2009 r. mianował płk. SG Jana ZAWADZKIEGO na stanowisko Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej ds. Logistycznych.

Ppłk SG Halina PANCZENKO swoją funkcję pełniła do dnia 25.02.2010 r.
Kolejnym Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu został mianowany z dniem 26.02.2010 r. ppłk SG Artur WĄSOWSKI.

14 lutego 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Ośrodka. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 15 lutego 2014 r. powołano na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – płk. SG Marka Woszczatyńskiego.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu  kontynuuje chlubne tradycje swoich poprzedników. Funkcjonariusze odwołują się do historii Łużyckiego Oddziału SG i pioniera – Łużyckiej Brygady WOP – która zapoczątkowała tradycje formacji granicznych na tym terenie oraz Ośrodka Tresury Psów Służbowych SG im. Ziemi Łużyckiej w Lubaniu.

do góry