Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Nabór do służby - Praca -

Nawigacja

Praca

Nabór do służby

Autor:
22.11.2017

Komendant Główny Straży Granicznej określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w 2018 roku: m-c październik  - 2 osoby.
Nabór prowadzony będzie pod kątem przyjęć do pełnienia służby w Zakładzie Kynologii.

Termin przyjęć podań kandydatów do służby - 1.01.2018 r.

Zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej oraz akty prawne regulujące tryb naboru kandydatów znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej strazgraniczna.pl.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:
75 725 4082
75 725 4129
75 725 4197

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adres: nabor.osssg@strazgraniczna.pl.

do góry