Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Agencji Frontex - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Agencji Frontex

Anna Chmura
13.03.2018

9.03.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbyło się szkolenie przeprowadzone przez przedstawiciela Agencji Frontex.

W trakcie wykładu kadra dydaktyczna Ośrodka została zapoznana z aktualnym stanem prac nad wspólną podstawą programową dla szkoleń kwalifikowanych (CCC), przydatności zawartych w niej treści w konstruowaniu programów. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas szkolenia były Sektorowe Ramy Kwalifikacji – narzędzie opisujące standardy kształcenia oraz budowania harmonijnych kompetencji w procesie szkoleniowym strażników granicznych.

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, jako Akademia Partnerska Agencji Frontex, aktywnie wpisuje się w działania związane omówionymi zagadnieniami poprzez bieżący udział w pracach zarówno zespołu do przygotowania wspólnej podstawy programowej jak i wdrażania Sektorowych Ram Kwalifikacji do systemu szkolenia Straży Granicznej.  

do góry