Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna VII zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

VII zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Anna Chmura
13.03.2018

Już po raz siódmy na zjeździe w dniach 10 - 11 marca 2018 r. spotkali się słuchacze studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych wspólnie przez OSS SG i UŁ, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tym razem przedmiotem wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafała Rogalę i zastępcę dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Michała Błeszyńskiego były przesłanki materialnoprawne do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz przesłanki materialnoprawne do wydania decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. 
Omawiano także, na przykładzie kazusów, problemy związane z dokonywaniem przez organ niezbędnych ustaleń faktycznych w zakresie spraw dotyczących zobowiązania cudzoziemca do powrotu i wydawania decyzji o wydaleniu.

Studia współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

 

do góry