Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Spotkanie Zespołu do opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących w obszarze prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz poradnika dobrych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Zespołu do opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących w obszarze prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz poradnika dobrych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w SG

Anna Chmura
12.03.2018

W dniach 6 - 9 marca 2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie Zespołu powołanego Decyzją Nr 228 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu do opracowania materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących w obszarze prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Straży Granicznej oraz poradnika dobrych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Straży Granicznej.

do góry