Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący dla wspólnych patroli polsko - niemieckich pt. "Szkolenie z działań interwencyjnych dla Wspólnych Patroli" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący dla wspólnych patroli polsko - niemieckich pt. "Szkolenie z działań interwencyjnych dla Wspólnych Patroli"

Anna Chmura
12.03.2018

W dniach 5 – 8.03.2018 r. w niemieckiej placówce Policji Federalnej w Ludwigsdorfie odbył się kurs doskonalący dla wspólnych patroli polsko - niemieckich pt. "Szkolenie z działań interwencyjnych dla Wspólnych Patroli".

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej pełniących służby w placówce Ludwigsdorf. Jego głównym celem była wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, zgodnego z prawem kraju przyjmującego oraz porównanie różnic z niego wynikających. Wspólne ćwiczenia dały możliwośc zgrania funkcjonariuszy w zakresie działań interwencyjnych prowadzonych wobec osób stwarzających zagrożenie o podłożu terrorystycznym, poruszających się pieszo w terenie zurbanizowanym. 

Podczas szkolenia omawiano wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej pomiędzy partnerami z różnych krajów. Skupiono się również na poszerzeniu fachowego słownictwa.

Zajęcia były przeprowadzone przez instruktorów Policji Federalnej z Ludwigsdorfu i Świecka oraz instruktora Straży Granicznej z Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu.

 

do góry