Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Spotkanie dot. wdrożenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do systemu kształcenia w Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie dot. wdrożenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do systemu kształcenia w Straży Granicznej

Anna Chmura
12.01.2018

W dniach 9 - 11.01.2018 r. w Obiekcie Szkoleniowym OSS SG w Szklarskiej Porębie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Biura Kadr i Szkolenia KGSG oraz ośrodków szkolenia SG poświęcone wdrożeniu Sektorowych Ram Kwalifikacji do systemu kształcenia w Straży Granicznej.

Zespół, zaangażowany w powyższe działanie, podsumował dotychczas wykonane prace nad dostosowaniem aktualnych programów kursów doskonalących oraz szkoleń specjalistycznych do zasad SRK, a także podjął dalsze działania, mające na celu wypracowanie przykładowego programu szkolenia specjalistycznego wielodziałowego.

do góry