Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”

Anna Chmura
12.01.2018

W dniach 8 – 12.01.2018 r. instruktorzy z Zakładu Zabezpieczenia Działań przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Posługiwanie się bronią palną w trakcie wykonywania zadań służbowych”.

Szkolenie było adresowane do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Jego głównym celem było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni palnej, a także kształtowanie prawidłowych nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią służbową podczas kontroli osób poruszających się pieszo, różnymi środkami komunikacji oraz przebywających w kompleksie pomieszczeń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 

W trakcie zajęć zrealizowano poniższe cele pośrednie:

  • bezpieczna obsługa broni palnej w trakcie służby, a także czynności jej pobierania i zdawania,
  • przenoszenie broni palnej w sposób umożliwiający korzystanie z niej w różnych sytuacjach,
  • przestrzeganie bezpieczeństwa własnego i partnera w trakcie wykonywania zadań służbowych,
  • poruszania się z bronią palną w różnych sytuacjach taktycznych,
  • użycie broni zgodnie z obowiązującym prawem.

do góry