Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej"

Anna Chmura
13.11.2017

W dniach 7 - 10.11.2017 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzili drugą edycję kursu doskonalącego pt. "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej".

Kurs skierowany był  do funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców, prowadzących czynności w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP.  
W trakcie szkolenia omówiono kierunki prawa międzynarodowego w zakresie ochrony międzynarodowej oraz procedurę przyjęcia wniosku  o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przedstawiono zasady postępowania wobec osób  o szczególnych potrzebach w procedurze uchodźczej oraz omówiono uregulowania w kwestii przekazywania i przyjmowania osób na terytorium RP w ramach mechanizmu dublińskiego. 

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Podlaskiego i Śląskiego Oddziału SG.

Przedsięwzięcie wsparł, wiedzą z zakresu prowadzenia postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej, ekspert z Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
 

do góry