Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna "Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy"

Anna Chmura
13.11.2017

W dniach 6 - 10.11.2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzony został się kurs doskonalący pt. "Posługiwanie się bronią palną indywidualną i zespołową – karabinek, karabin maszynowy", w którym uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Szkolenie zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. 
Pierwszy etap szkolenia, obejmujący dwa dni, zrealizowano w strzelnicy krytej Ośrodka. Drugi etap przeprowadzono natomiast na strzelnicy karabinowej w Radostowie. 
Instruktorzy prowadzący zajęcia koncentrowali się przede wszystkim na czynnościach manualnych z bronią oraz na skuteczności prowadzenia ognia. Głównym celem kursu było podwyższenie umiejętności zawodowych z zakresu techniki strzelania z broni długiej, a także kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i reakcji przy posługiwaniu się bronią służbową.

do góry