Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna "Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu"

Anna Chmura
13.11.2017

W dniach 7 – 10.11.2017 r. wykładowcy Zakładu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pt. "Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu".

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy i pracowników placówek SG, wydziałów ds. cudzoziemców oddziałów SG, którzy realizują zadania związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych, bądź też zgody na pobyt tolerowany. 

Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Omówiono przesłanki do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany, przedstawiono orzecznictwo sądowo - krajowe i międzynarodowe w kontekście ochrony cudzoziemców przed zobowiązaniem do powrotu oraz zagadnienia związane z praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz zgody na pobyt tolerowany.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusza SG z Nadwiślańskiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego i Karpackiego Oddziału SG.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z projektu nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

do góry