Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom"

Anna Chmura
13.11.2017

W dniach 6 – 10.11.2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

W trakcie szkolenia przedstawiciel Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przedstawił rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP. 

W kolejnym bloku tematycznym omówiono procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także skutki prawne wobec pracodawców i pracowników wynikające z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz zasady wnioskowania do właściwego sądu w sprawie o wykroczenie ujawnione w ramach ww. kontroli.  

Wraz z przedstawicielką Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu oraz ekspertkami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu przedłożono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych kontroli.  Omówiono również formy działalności gospodarczej w RP i zasady jej ewidencjonowania z uwzględnieniem funkcjonowania na terytorium RP spółek.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Warmińsko-Mazurskiego,  Bieszczadzkiego,  Podlaskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG.

do góry