Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” – akcja honorowego krwiodawstwa w OSS SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” – akcja honorowego krwiodawstwa w OSS SG

Beata Czarniecka - Serafin
07.11.2017

W dniach 06 - 07 listopada br. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu po raz kolejny ludzie dobrej woli oddali honorowo krew podczas akcji pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, chcąc tym samym uczcić Narodowe Święto Niepodległości. W akcji wzięli udział słuchacze szkoleń kwalifikowanych, pracownicy i funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Celem akcji „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” jest przede wszystkim pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi  w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. Do akcji włączyli się również mieszkańcy Lubania i okolic.
Mobilny punkt poboru krwi zgromadził wszystkich tych, którym nie jest obojętne ratowanie życia i zdrowia ludzi chorych, oczekujących w szpitalach na najcenniejszy lek, którego źródłem może być wyłącznie drugi człowiek.

Oddanie tak cennego daru – było wyrazem najgłębszego szacunku wobec Ojczyzny i przykładem niesienia pomocy chorym i potrzebującym. Łącznie do Centrum Krwiodawstwa trafiło ponad 10 800 ml życiodajnego płynu.

do góry