Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej

Autor : Anna Chmura
10.07.2017

7 lipca 2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych, zakończyło się szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej dla 57 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Absolwentów pożegnał Komendant Ośrodka płk SG Marek Woszczatyński, wręczając im świadectwa ukończenia szkolenia.

Komendant pogratulował zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie, z nadzieją na spotkanie w Ośrodku na kolejnych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Młodzi adepci służby granicznej kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli od szkolenia podstawowego. Następnie przystąpili do kolejnego etapu szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. 

Sprawdzianem zdobytej wiedzy były egzaminy, obejmujące test wiedzy teoretycznej oraz praktyczne umiejętności funkcjonariuszy z zakresu realizacji zadań służbowych.

Najwyższe wyniki ze szkolenia uzyskali funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału SG: st. szer. SG Anna Chmielowiec ze średnią 4,97, st. szer. SG Magdalena Janczura ze średnią 4,82 oraz st. szer. SG Filip Stańko ze średnią 4,81.

do góry