Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wspólne patrole polsko - słowackie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wspólne patrole polsko - słowackie

Beata Czarniecka - Serafin
05.07.2017

W dniu 03.07.2017 r. w Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Barwinku funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego i Zakładu Zabezpieczenia Działań Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, w ramach doskonalenia lokalnego PSG w Wetlinie (Bieszczadzki OSG) przeprowadzili szkolenie w zakresie pełnienia służby w ramach wspólnych polsko-słowackich patroli.

Szkolenie obejmowało szereg zagadnień dotyczących w szczególności podstaw prawnych w zakresie pełnienia wspólnych patroli, zasad użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy SG i Policji Słowackiej w trakcie realizacji wspólnych patroli na terytorium RP, postępowania funkcjonariuszy w przypadku ujawnienia wykroczenia (postępowanie mandatowe, odmowa przyjęcia mandatu), a także praktycznych aspektów pełnienia wspólnych służb w zakresie kontroli ruchu drogowego oraz użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Policji Granicznej Republiki Słowacji oraz Bieszczadzkiego OSG z PSG Wetlina i PSG w Sanoku.


do góry