Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Funkcjonariusze SG wrócili z VI edycji misji zagranicznej do Macedonii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze SG wrócili z VI edycji misji zagranicznej do Macedonii

Anna Chmura
03.07.2017

1 lipca 2017 r. funkcjonariusze Straży Granicznej, biorący udział w VI edycji misji zagranicznej do Macedonii, wrócili do Polski.

Operacja rozpoczęła się 30 maja, a wzięło w niej udział 30 strażników granicznych, pod dowództwem mjr. SG Winicjusza Tęczara, który na co dzień pełni służbę w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Za logistyczne zabezpieczenie przedsięwzięcia odpowiedzialny był funkcjonariusz Zakładu Ogólnozawodowego Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu mł. chor. SG Marcin Łopata. Do Macedonii wyjechali również funkcjonariusze z Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Karpackiego, Morskiego, Warmińsko - Mazurskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego, Śląskiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Wyjazd został poprzedzony szkoleniem zgrywającym, które zostało zrealizowane w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Funkcjonariusze zapoznawali się m.in. z przepisami prawa Republiki Macedonii oraz zwyczajami kulturowymi tamtego regionu. Ćwiczyli poruszanie się pojazdów w kolumnie, posługiwanie się bronią palną i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz kontrolę pojazdów i osób. Przeprowadzono także ćwiczenia pierwszej pomocy w trakcie realizacji zadań służbowych, w tym ewakuację i samoewakuację z pojazdu.

Polscy strażnicy graniczni udzielali wsparcia macedońskiej Policji w działaniach prowadzonych na granicy z Grecją. Do zadań wspólnych patroli należało przede wszystkim zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy poza przejściami granicznymi, prowadzenie obserwacji miejsc dogodnych do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przekazywanie informacji o sytuacji w rejonie granicy państwowej Policji macedońskiej, a także wspieranie w zabezpieczeniu porządku publicznego na wyznaczonym obszarze działań.

Operację prowadzono na podstawie Protokołu zawartego między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych – Biurem ds. Bezpieczeństwa publicznego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innego rodzaju przestępczości podpisanej w Warszawie w dniu 16 czerwca 2008 r., sporządzonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. oraz zarządzenia nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2017 r.

do góry