Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Nawigacja

Najważniejsze

"Nasza krew - nasza Ojczyzna" - mikołajkowa akcja honorowego krwiodawstwa w OSS SG

Do udziału w mikołajkowej akcji honorowego krwiodawstwa zapraszamy w dniach 6 - 7 grudnia 2016 r. W tym terminie krwiobus będzie stacjonował na terenie OSS SG w Lubaniu. Krew można oddawać w godzinach 9.00 - 13.00.

Uroczystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień

30.11.2016 r. w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Szkolenie antykorupcyjne dla pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pionie cudzoziemskim pod kątem zagrożeń korupcyjnych

W dniach 21 - 23 listopada 2016 r. , w ramach realizacji Rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014 - 2019, odbyło się szkolenie antykorupcyjne dla pracowników i funkcjonariuszy SG pełniących służbę w pionie cudzoziemskim pod kątem zagrożeń korupcyjnych, którego organizatorem był Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz Biuro Spraw Wewnętrznych KGSG.

Kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej”

18 listopada br. zakończył się pięciodniowy kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej”. Głównym celem kursu było nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu społecznych kompetencji komunikacyjnych, niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań służbowych w stosunku do cudzoziemców afrykańskich.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz miesiąc i rok

Wybierz dzień miesiąca

 • 1 Czwartek, 1 grudnia 2016
 • 2 Piątek, 2 grudnia 2016
 • 3 Sobota, 3 grudnia 2016
 • 4 Niedziela, 4 grudnia 2016
 • 5 Poniedziałek, 5 grudnia 2016
 • 6 Wtorek, 6 grudnia 2016
 • 7 Środa, 7 grudnia 2016
 • 8 Czwartek, 8 grudnia 2016
 • 9 Piątek, 9 grudnia 2016
 • 10 Sobota, 10 grudnia 2016
 • 11 Niedziela, 11 grudnia 2016
 • 12 Poniedziałek, 12 grudnia 2016
 • 13 Wtorek, 13 grudnia 2016
 • 14 Środa, 14 grudnia 2016
 • 15 Czwartek, 15 grudnia 2016
 • 16 Piątek, 16 grudnia 2016
 • 17 Sobota, 17 grudnia 2016
 • 18 Niedziela, 18 grudnia 2016
 • 19 Poniedziałek, 19 grudnia 2016
 • 20 Wtorek, 20 grudnia 2016
 • 21 Środa, 21 grudnia 2016
 • 22 Czwartek, 22 grudnia 2016
 • 23 Piątek, 23 grudnia 2016
 • 24 Sobota, 24 grudnia 2016
 • 25 Niedziela, 25 grudnia 2016
 • 26 Poniedziałek, 26 grudnia 2016
 • 27 Wtorek, 27 grudnia 2016
 • 28 Środa, 28 grudnia 2016
 • 29 Czwartek, 29 grudnia 2016
 • 30 Piątek, 30 grudnia 2016
 • 31 Sobota, 31 grudnia 2016

Najważniejsze wydarzenia

_

...

do góry