Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Akademia Partnerska FRONTEX

  • Pełny ekran
  • Szeroki ekran
  • Wąski ekran
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kurs doskonalący „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej”

W dniach 12 – 16.12.2011r. kadra dydaktyczna Zespołu Prawa Zakładu Służby Granicznej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG przeprowadziła kurs doskonalący „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej”.

W trakcie szkolenia doskonalono kompetencje i umiejętności w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowania dyscyplinarnego, a zwłaszcza zgodnego z prawem i terminowego stosowania procedur przewidzianych w tym postępowaniu. Słuchacze kursu uczestniczyli w wykładach wspieranych prezentacjami multimedialnymi i urozmaicanymi dyskusją. Analizowali treść i interpretowali zapisy aktów prawnych, systematyzowali wiedzę dotyczącą procedur postępowania dyscyplinarnego oraz ćwiczyli sporządzanie dokumentacji postępowania dyscyplinarnego. Na podstawie analizy najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych słuchacze wyciągali wnioski na temat mocnych i słabych stron procedur i praktyk stosowanych w sprawach dyscyplinarnych.
W kursie wzięło udział 13 funkcjonariuszy prowadzących i nadzorujących czynności wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne w SG, reprezentujących Bieszczadzki, Śląski, Sudecki i Nadodrzański Oddział SG oraz OSS SG.

Autor: ppłk SG Agata Chmura Segedyn

 

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

www.oss.strazgraniczna.pl

ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 Lubań

tel. +48 (75) 725 4000 (Centrala)
tel. +48 (75) 725 4010 (Rzecznik)
fax. +48 (75) 725 4700

Adres poczty elektronicznej: ossluban@strazgraniczna.pl

Jesteś Tutaj: Kurs doskonalący „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej”