Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Nawigacja

Najważniejsze

Delegacja z OSS SG w Lubania na Cmentarzu Orląt Lwowskich na Ukrainie.

W ramach wizyty na Ukrainie, delegacja z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu na czele z Komendantem Ośrodka płk. SG Romanem Łubińskim oddała hołd Polakom spoczywającym na Cmentarzu Obrońców Lwowa, stanowiącego część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.

Staż zawodowy przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy

W dniach 14 – 23 listopada 2017 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, na zaproszenie Komendy Głównej Straży Granicznej, staż zawodowy odbywało dwóch przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Inauguracja studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

W dniach 18 – 19 listopada 2017 r. odbył się pierwszy zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych wspólnie przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Uniwersytet Łódzki, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe rozpoczęło 40 osób, głównie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ale także pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców, Urzędów Wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy.

Porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Centrum Kynologicznym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Wielkich Mostach

21 listopada 2017 r. w Centrum Kynologicznym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w Wielkich Mostach Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i Naczelnik Centrum Kynologicznego PSGU, pragnąc stworzyć odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju współpracy pomiędzy Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej i Państwową Służbą Graniczną Ukrainy, podpisali Porozumienia oraz Plan współpracy na 2018 r.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz miesiąc i rok

Wybierz dzień miesiąca

Zapowiedzi

_

Ogłoszenia

...

do góry